SAVIJANJE NA CNC PRESI


Savijanje se vrši na nekoliko CNC mašina maksimalne sile savijanja 4000kN i masimalne dužine 6m. Uz veliki asortiman alata u mogucnosti smo da ispunimo najrazlicitije tehnicke zahteve po dokumentaciji narucioca, kao i da izradimo nove alate za specijalne zahteve u veoma kratkom roku.

 

Kvaliteti Hemijske i mehaničke osobine sirovina prema standardu
S 235 JR, S 275 J2, S 355 J2 EN 10025-2/2004
P 265 GH EN 10028-2/93
S 355 MC EN 10149/95
DC01 (FeP01) EN 10130
DX51D (FeP02GZ) EN 10142
Debljina limova Dužina limova
0,5mm-5,0mm 3000mm
3mm-12mm 6000mm