SEČENJE LIMOVA MAKAZAMA


Pravolinijsko sečenje lima do 6m dužine i 12mm debljine